X

ŞİRKETLER HUKUKU

Mehmet Murat TOPRAK

Şirketler hukuku konusunda; şirket kuruluşları, feshi, hisse devirleri, yetkilendirmeler, şirket birleşmesi, bölünmesi, devralınması, sermaye piyasası hukukuna dayalı düzenlemeler, haksız rekabet uygulamaları, hisse devri, franchising, leasing, acente ve distribütörlük gibi ticari sözleşmelerin hazırlanması ve ticari hayatta şirketleri ilgilendiren diğer konularda Özel Hukuk Departmanımız etkili bir hizmet vermektedir. 

Urfa Firma Rehberi