X

İŞ HUKUKU

Mehmet Murat TOPRAK

İş hukuku alanında etraflıca destekte bulunmayı da teklif ediyoruz. Şirketlere bireysel ya da toplu olarak tavsiyelerde bulunup onları bu yönde temsil etmekteyiz.

Hizmetlerimiz aşağıdaki gibidir;

  • İş sözleşmeleri taslaklarini hazirlamak ve müzakerelerde bulunmak,
  • İş sözleşmesindeki İşten çıkarma ve fesih sebepleri,
  • İş kazaları veya hastalıklar,
  • Uygulama, içtihat, kanun ve düzenlemeler hususunda izahat, iş, işçi ve işyeri güvenliği,
  • Karşılaşılabilecek diğer meseleler.
Urfa Firma Rehberi